adeo ALPIN Internationalization – Funding Goal Increased to EUR 1 250 000,00

 

Adeo ALPIN internacionalizacija – zvišanje meje financiranja na 1.250.000 evrov

Zaradi velikega zanimanja s strani množičnih investitorjev v Avstriji, je projekt adeo ALPIN Hotels podaljšal svojo kampanjo množičnega investiranja in zvišal mejo financiranja na 1.250.000 evrov ter razširili ponudbo za investiranje tudi na države od koder prihajajo njihovi potencialni gostje.


“Naša uspešna kampanja množičnega financiranja se že odraža tudi v povečanju rezervacij za naš že obstoječi hotelski kompleks. Z razširitvijo svoje kampanje v Nemčijo, Švico, Slovenijo in Slovaško si želimo pridobiti več investitorjev, ampak pomembneje tudi nove stalne goste naših hotelov iz ciljnih trgov.”

CONDA, vodilna platforma množičnega investiranja na avstrijskem trgu, potrjuje, da množični investitorji postanejo tudi zvesti kupci zaradi njihovega zanimanja za uspeh podjetja in visoke stopnje zaupanja v storitev ali produkt.


Poleg ponudbe novih naložbenih priložnosti, si adeo ALPIN želi zagotoviti tudi nadpovprečno zasedenost svojega hotela adeo ALPIN v kraju Bad Kleinkirchheim s podaljšanjem kampanje do 31. maja 2017 in povečanjem cilja na 1,250,000 evrov. Znano je, da so investitorji ambasadorji projekta in velikokrat tudi stalne stranke, tako je adeo ALPIN svoj krog investitorjev (in gostov) povečal še za nemški, švicarski, slovenski ter slovaški trg.


“Te države so ključni trgi za avstrijski turizem. Še posebej v povezavi s trenutno politično situacijo v drugih državah, postaja Avstrija vedno bolj pomembna alternativa oddaljenejšim destinacijam!” say Wolfgang Kleemann, Managing Director and initiator of we4tourism.


EN


Due to the great demand in Austria, adeo ALPIN Hotels expand the crowdinvesting campaign to international guest markets and increase the funding goal to EUR 1,250,000.


“Our successful crowdinvesting campaign is clearly notable in the booking center. Through the further expansion to Germany, Switzerland, Slovenia and Slovakia, we want to win investors, but most importantly new regular guests for our hotels in our other target markets.”


CONDA, the Austrian market leader for crowdinvesting, confirms that crowdinvestors are ideally becoming loyal customers due to their interest in the company’s success and the high trust in the product or service.


In order to offer sufficient investment opportunities for the new target markets, adeo ALPIN is setting the stage for an above-average bed occupancy rate of the adeo ALPIN Hotel in Bad Kleinkirchheim with the extension of the campaign until May 31, 2017 and the increased funding target of EUR 1,250,000. New in the investor circle are the important international guest markets Germany, Switzerland, Slovenia and Slovakia. Besides Austria, these countries are adeo ALPIN’s main target markets.


“These countries are essential markets for the Austrian tourism. Especially considering the current political situations in other countries, Austria is becoming an increasingly important alternative to long-haul destinations!” say Wolfgang Kleemann, Managing Director and initiator of we4tourism.


 

0 komentarjev PRIJAVA
Ni objavljenih komentarjev
Nič ugotovljeno.
Loading

Investicijske novice

Projekt zaključen, uspešno financiran
2.408% Financirano
1.203.800 Investirano
417 Investitorjev
Bad Kleinkirchheim, Austria
Spodbude za vašo investicijo
500 Investicija
Bronze

4,5% annual base rate
+ possible bonus interest rates
+ 10 Wiffzacks.

Our loyalty points ("Wiffzacks") can be redeemed at the hotel for overnight stays and consumption. 1 Wiffzack = 1 euro.

1.000 Investicija
Silver

4,5% annual base rate
+ possible bonus interest rates
+ 20 Wiffzacks.

Our loyalty points ("Wiffzacks") can be redeemed at the hotel for overnight stays and consumption. 1 Wiffzack = 1 euro.

5.000 Investicija
Gold

5% annual interest rate
+ possible bonus interest rates
+ 90 Wiffzacks (= 1 night for 2 persons)
+ COOEE alpin Package (cap, autograph, t-shirt).

Our loyalty points ("Wiffzacks") can be redeemed at the hotel for overnight stays and consumption. 1 Wiffzack = 1 euro.

10.000 Investicija
Platinum

5,5% annual VIP interest rate
+ possible bonus interest rates
+ 180 Wiffzacks, (= 2 nights for 2 persons)
+ exclusive membership in the COOEE alpin VIP Club for Wiffzacks (you will be the first to know about all new/future COOEE alpin projects and will be invited to participate in events, openings and pre-openings.Exciting offers, e.g. 10% for bookings, you'll receive continuously.)
+ with your investment in this category, you participate in the raffle for a skiing day with Rainer Schönfelder.

Our loyalty points ("Wiffzacks") can be redeemed at the hotel for overnight stays and consumption. 1 Wiffzack = 1 euro.
(Amounts over EUR 5.000,- can be subscribed by means of a subscription form. Please contact us via email at investor@conda.at.)

Informacije o podjetju
2017 Ustanovitev

Tip sodelovanja: Podrejeno posojilo
Predpisana minimalna vrednost: 100€
Predpisana najvišja vrednost: 5.000€

Kontaktne informacije

bkk hotel errichtungs gmbh
Handelskai 94-96, Millennium Tower 32nd floor
A-1200 Vienna
Austria

Phone: 01-24027603
Email: crowd@cooee-alpin.com
www.cooee-alpin.com
Facebook