Pridružite se svetu množičnega investiranja/Join the world of Crowdinvesting

Vljudno Vas vabimo na dogodek “Pridružite se svetu množičnega investiranja”, ki bo potekal 23. maja 2017, ob 18.00 uri v NLB Centru(https://www.nlb.si/cip) inovativnega podjentištva v Ljubljani.

Dogodek je organiziran v okviru projekta programa Interreg Central Europe z imenom Crowd-Fund-Port v sodelovanju s platformo množičnega investiranja CONDA Slovenija.


Projektni partnerji Crowd-fund-port projekta se zavedajo dejstva, da ekosistem množičnega investiranja v srednjeevropski regiji raste in pridobiva na pomembnosti med alternativnimi poslovnimi modeli. Ker je področje množičnega financiranje še v začetni fazi, se podjetniško okolje, terminologija in raziskave, pravni okvir ter praksa stalno spreminjajo in razvijajo. Hiter razvoj in spremembe predstavljajo ključni izziv za vse vpletene strani: upravljavce platforme množičnega financirana, novoustanovljena podjetja in MSP, investitorje, državljane in oblikovalce politike. Glavni cilj projekta je izboljšati znanje in sposobnosti vseh relevantnih interesnih skupin, da bi lahko kar najbolje uporabili instrument množičnega financiranja.


V okviru prihajajočega dogodka želimo povečati osveščenost in znanje o množičnem investiranju v Sloveniji, z Vami deliti izkušnje množičnih investitorjev in predstaviti uspešno financirane projekte. Čeprav je slovenski prostor še v začetni fazi razvoja množičnega investiranja, trendi napovedujejo velik potencial, ki je lahko v dobršni meri podprt z množičnim financiranjem.

Pridružite se nam na okrogli mizi, na kateri boste izvedeli več o alternativnih modelih financiranja podjetij in možnosti investiranja v Sloveniji.

EN

We would like to invite you to our event supported by Interreg Central Europe project Crowd- Fund-Port in cooperation with CONDA Slovenia.

We would like to raise the awareness of crowdinvesting in Slovenia and share with you the experience of investors and projects at the same time. Even though the market in Slovenia is in its evolving stage, we believe that it is a market with great potential and possibilities for both projects and investors. And the crowdinvesting can only support this potential.
We would like to educate people about what crowdinvesting, what it brings to projects and investors and how our crowdinvesting platform – CONDA – works.
 
The event is in the form of round table and you will have the chance to gain information from the projects as well as investors. We invited interesting and successful projects and investors who already have experience with crowdinvesting.
Come to our event and learn about the world of finances from a different, alternative perspective.
We are looking forward to seeing you there!
0 komentarjev PRIJAVA
Ni objavljenih komentarjev
Nič ugotovljeno.
Loading