CONDA vodič za investiranje

O možnostih za uspeh podjetja in njegovemu investicijskemu potencialu presodite sami.

Zanesite se na lastno presojo

Investicija v mlado podjetje ne vključuje le morebitnih koristi, temveč tudi tveganja. Pri sprejemanju investicijskih odločitev se zanesite na lastno presojo in se seznanite s tem, kako bo podjetje ustvarjalo dobiček v prihodnje in ali so njegovi tržni cilji uresničljivi.

Pristopite sistematično

Za podporo pri odločanju so vam na naši platformi na voljo vse potrebne informacije, predstavljene na strukturiran in pregleden način. Sistematična predstavitev podatkov vam omogoča, da podjetja in njihove projekte primerjate neposredno med seboj in tako pridete do lastnih zaključkov.

1. Ocenite poslovni načrt

Pri ocenjevanju posameznih poslovnih načrtov, ki predstavljajo različne vidike podjetij, vam je lahko v oporo in pomoč naslednjih šest kriterijev.

crowdfunding alleinstellungsmerkmal
Edinstvena prodajna prednost

Eden izmed ključnih kriterijev, ki jih je vredno upoštevati, je edinstvena prodajna prednost.

Razmislite, kaj je na izdelku ali storitvi edinstvenega. Pri tem so vam lahko v pomoč naslednja vprašanja:

 • Ali je tehnologija oziroma inovacija visokokakovostna?
 • Ali zanjo že obstaja patent in kako lahko jo je kopirati?
 • Ali izdelek oziroma storitev podjetju omogoča prednost pred konkurenco?
 • Kako trajnostna je tehnologija oziroma inovacija?
crowdfunding geschäftsmodell
Poslovni model

Naslednji kriterij je prepričljivost poslovnega modela.

 • Kakšni poslovni strategiji sledi podjetje?
 • Ima podjetje vizijo?
 • Kako prepričljiva je strategija trženja izdelka?
 • Kakšno prednost ima podjetje pred konkurenco?
 • Kako pregledna in zanesljiva je finančna strategija podjetja?
crowdfunding marketingziele
Tržni in prodajni cilji

Tu velja razmisliti, na kakšen način bo podjetje oziroma izdelek predstavljen na trgu.

 • So ciljni trgi jasno opredeljeni in ali je vstop na trg predstavljen kredibilno?
 • Se vam zdi načrt prodaje prepričljiv in ali je v danem časovnem obdobju uresničljiv?
 • Se vam zdi tržni potencial realen?
 • So ciljne skupine jasno opredeljene in se med seboj razlikujejo?
 • So načrtovani koraki za vstop na trg ciljno usmerjeni?
 • Ima podjetje že izdelano mrežo (dobaviteljev, proizvajalcev, prodajnih partnerjev, poslovnih partnerjev itd.)?
 • Je ekipa sestavljena dovolj premišljeno in ali so na voljo zadostna sredstva za vstop na trg?
crowdfunding marktsituation
Stanje na trgu

Podjetja imajo običajno mnogo tržnih priložnosti, ki jih morajo najprej preučiti, nato ovrednotiti, na koncu pa primerjati med seboj. V ta namen potrebujejo podatke, kot so velikost, rast in potencial trga.

Pri odločanju za investicijo si morate zastaviti naslednja vprašanja:

 • Kako velik je trg in ali je velikost trga opredeljena realistično?
 • Kako hitro bo ta trg rasel?
 • Je izdelek trenutno v trendu?
 • Kakšna je konkurenca na trgu?
 • Je potencial trga zadosten, da dopušča dodatne udeležence na trgu?
 • Ali obstajajo tehnične, pravne ali finančne ovire za vstop na trg? Če ja, kako velike so?
crowdfunding management
Ekipa

Za uresničitev opisanega poslovnega modela in uspešno izvedbo projekta so potrebni ljudje s pravim znanjem in izkušnjami. Zato temeljito preučite ekipo, ki bo izvajala projekt.

 • Katere kvalifikacije in strokovna znanja prinašajo s seboj člani ekipe?
 • S čim so se ukvarjali v preteklosti?
 • Kateri položaji obstajajo v podjetju in kdo jih zaseda?
 • Lahko podjetje v bodoče pritegne dodatne strokovne sodelavce?
crowdfunding finanzierung
Financiranje in ciljne vrednosti

Ravno tako pomembna kot ocena razvoja trga je ocena financiranja podjetja in poslovnega načrta. Da bi lahko ovrednotili stroške izvedbe projekta, je potrebno poznati hipoteze ustanovne ekipe. V pomoč pri ocenjevanju si lahko zastavite naslednja vprašanja:

 • Ali podjetje lahko ustvari dobiček, če doseže načrtovane cilje prodaje in prihodkov?
 • Je podjetje dovolj likvidno in ima dovolj premoženja, da financira zastavljene mejnike?
 • Ali ima podjetje obveznosti, ki bi lahko ogrozile njegovo kratkoročno likvidnost?
 • So koraki za morebitno nadaljnje financiranje opredeljeni realistično?

2. Pretresite poslovni načrt v Investicijskem kotičku

Vsak projekt ima svoj Investicijski kotiček, kjer imate možnost premleti kritične vidike poslovnega načrta z drugimi investitorji, izmenjati mnenja in razjasniti morebitna vprašanja. Izmenjava mnenj med izkušenimi in novimi investitorji je namenjena podpori osebnih investicijskih odločitev.

3. Preberite pogodbo o sodelovanju

Na straneh projektov podjetij najdete pogodbo o sodelovanju s podjetjem.

Za hiter pregled nad uporabljenimi pogodbami in pogodbenimi elementi bodite pozorni na naslednje simbole:

crowdfunding Vertrag
Različice pogodb

Vsaka pogodba o sodelovanju CONDA temelji na standardiziranem vzorcu pogodbe.

Pogodba 2 označuje pogodbo o podrejenem posojilu.

Sedež podjetja

Vsaka vzorčna pogodba je prilagojena pravnim okvirom države, iz katere prihaja podjetje. Simboli državnih zastav vam omogočajo hiter pregled lokacij sedežev posameznih podjetij.

Na voljo so tudi simboli, ki označujejo poglavitne elemente pogodbe o sodelovanju:

crowdfunding Unternehmenswertbeteiligung
Redno izplačilo obresti

Ta simbol izkazuje, da investitorjem pripada redno izplačilo obresti, ki so v najboljšem primeru izplačane na letni ravni. Točni pogoji (višina obrestne mere, pogoji izplačila itd.) so določeni v posamezni pogodbi o sodelovanju.

crowdfunding Zinssatz
Udeležba pri rasti podjetja (dodatek od rasti podjetja)

Če je prikazan ta simbol, ste upravičeni do odstotkovnega deleža rasti vrednosti podjetja, ki se izplača ob izteku pogodbe. Podrobnosti o pogojih najdete v posamezni pogodbi o sodelovanju.

crowdfunding Investor
Vodilni investitor

Ta simbol označuje, da ima podjetje vodilnega investitorja, ki projekt podpira tako finančno kot tudi strokovno pri njegovi strateški usmeritvi.

Opozorilo o tveganju

Investiranje je povezano z visokim tveganjem in lahko vodi do celotne izgube vloženih sredstev. V osnovi velja, da je nevarnost izgube toliko večja, kolikor višji je donos oziroma rentabilnost investicije.