Opozorila pred tveganji

SPLOŠNA OPOZORILA PRED TVEGANJI

Kapitalske naložbe vsebujejo številna tveganja in lahko vodijo do izgube celotnega vložka. V smislu razpršitve tveganj je bolje investirati le sredstva, ki jih v bljižnji prihodnosti ne potrebujete ali pričakujete v likvidni obliki.

Odgovornost za vso vsebino in podatke na straneh projekta nosi izključno družba, ki se financira. Ta družba je izdajatelj in ponudnik kapitalske naložbe. Upravitelj spletne platforme, ki ponuja te storitve, ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in aktualnost vsebin.

Pri kapitalskih naložbah gre za dolgoročno investicijo. Nadalje so z obliko naložbe povezane priložnosti in tveganja in ni možno dajati obljub ali zanesljivih napovedi glede donosov v prihodnosti. Predvsem pa donosi iz preteklosti ne predstavljajo zanesljivih kazalcev za bodoči donos. Potrebno je upoštevati predvsem sledeča tveganja:

  • Tveganje insolventnosti: Nanaša se na tveganje plačilne nesposobnosti podjetja projekta (posojilojemalec). Insolventnost podjetja praviloma vodi k izgubi celotnega vložka.
  • Tveganje celotne izgube: Nanaša se na tveganje, da je naložba povsem brez vrednosti. Tveganje celotne izgube za posamezne naložbe je ustrezno višje.
  • Tveganje poneverbe: Pod tem izrazom razumemo tveganje, da pride v podjetju partnerja (npr. izdajatelja) do kaznivih dejanj s strani zaposlenih/organov. Te možnosti nikoli ne moremo popolnoma izključiti. Poneverbe lahko posredno ali neposredno škodijo družbi partnerja in vodijo v insolventnost.
  • Tveganje neupoštevanja načela razpršitve investicijskih tveganj: Pod tem razumemo tveganje, ki nastane, če investitor ne naredi nobene ali le manjšo diverzifikacijo portfelja (investiranje v manjše število projektov). Zato odsvetujemo naložbo v majhno število projektov.
  • Tveganje oteženega prenosa investicije: To pomeni, da so vaše naložbe prenosljive le pod posebnimi pogoji ter da praviloma nimajo tržne vrednosti. O tem je bila stranka izdatno obveščena.